Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
43

I C 813/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-08-18

Data publikacji: 2018-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Stosownie do przepisu art. 483 § 1 k.c. karę umowna można zastrzec w umowie wyłącznie celem naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego.
Sygn. akt I C 813/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Edyta Powrózek po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2017 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa G. (...) z siedzibą w B. przeciwko Z. C. o zapłatę kwoty 5 304,80 zł I Uchyla w całości nakaz zapłaty w postepowaniu nakazowym z dnia 17 sierpnia 2016r. wydany przez Sąd Rejonowy w B. I Wydzi
Czytaj więcej»

I C 1257/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2018-01-09

Data publikacji: 2018-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1257/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Domińczak po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2018 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa e. (...) z siedzibą w W. przeciwko K. C. o zapłatę kwoty 8.309,36 zł I Oddala powództwo. II Kosztami uiszczonej opłaty sądowej od pozwu w kwocie 300,00 zł (słownie: trzysta zł
Czytaj więcej»

I C 1309/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2015-03-04

Data publikacji: 2015-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Z art. 6 k.c. wynika dla Sądu obowiązek rozstrzygnięcia merytorycznego nawet wtedy, gdy postępowanie dowodowe nie miało właściwie ze względu na bezczynność strony miejsca. W takiej sytuacji Sąd winien orzec na niekorzyść strony, która twierdzenia i roszczenia swe opierała na faktach nieudowodnionych
Sygn. akt I C 1309/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Powrózek po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2015 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) W. przeciwko W. S. o zapłatę kwoty 10 299,62zł I Oddala powództwo; II Kosztami uiszczonej opłaty sądowej od pozwu w kwocie 515,00zł obciąża powoda (...) (...) W. . Uzasadnienie wyroku za
Czytaj więcej»

I Ns 27/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2016-05-24

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej nie jest odszkodowaniem
Sygn. akt I Ns 27/14 POSTANOWIENIE Dnia 24 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Powrózek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2016 r. w D. sprawy z wniosku A. B. , U. P. z udziałem : P. B. , R. B. , P. K. o ustanowienie drogi koniecznej p o s t a n a w i a : I Ustanowić na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr (...) położonej w P. objętej Księgą Wieczystą nr (...) służebność przejazdu, prz
Czytaj więcej»

I Ns 2/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2016-09-20

Data publikacji: 2017-09-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przestrzeń po której przedsiębiorca przesyłowy może się poruszać realizując służebność musi być oznaczona, przy czym jest to też przestrzeń w której właściciel nieruchomości obciążonej nie może podejmować działań, które przedsiębiorcy przesyłowemu utrudniłyby lub uniemożliwiłyby wykonywanie służebności.
Sygn. akt I Ns 2/15 POSTANOWIENIE Dnia 20 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Powrózek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2016 r. w Dębicy sprawy z wniosku P. M. z udziałem (...) S. A. z siedzibą w K. o ustanowienie służebności przesyłu p o s t a n a w i a : I Ustanowić na rzecz każdoczesnego właściciela urządzenia przesyłowego linii energetycznej średniego napięcia 15kV relacji (...
Czytaj więcej»

I Ns 805/10

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2014-08-12

Data publikacji: 2016-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeżeli z ustalonych okoliczności faktycznych wynika, że w okresie biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, a łączny czas posiadania obecnego posiadacza samoistnego i jego poprzednika prowadzi do zasiedzenia, to doliczenie okresu poprzednika Sąd powinien uwzględnić z urzędu i nie jest w tym zakresie związany żądaniem wniosku.
Sygn. akt I Ns 805/10 POSTANOWIENIE Dnia 12 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: protokolant Edyta Bełzo - Bielańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 sierpnia 2014 r. w (...) sprawy z wniosku Gminy M. (...) z udziałem L. R. , Skarbu Państwa – Starosty (...) , A. R. , J. S. (1) o zasiedzenie p o s t a n a w i a : I Uwidocznić mapę uzupełniającą z dnia 3 marca 2011 r. L.ks.rob. (...) sporządzoną przez biegłego geode
Czytaj więcej»

II K 41/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2015-07-03

Data publikacji: 2016-03-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 41/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Mielecki Protokolant: st. sekr. M. S. po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2014 r., 4 czerwca 2014 r., 10 września 2014 r., 14 stycznia 2015 r., 11 marca 2015 r., 13 maja 2015 r., 26 czerwca 2015 r. sprawy karnej 1. W. B. (1) s. L. i M. , ur. (...) w B. , oskarżonego o to, że: I. w okresie od bliżej nieustalonego dnia miesiąca stycznia 2011
Czytaj więcej»

II K 775/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2016-03-17

trafność 100%

Sygn. akt II K 775/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Wilk-Król Protokolant: st. sekr. sądowy Marcin Foryński-Kastoris po rozpoznaniu w dniach 27.03.2015 r., 22.05.2015 r., 08.07.2015 r., 19.08.2015 r., 07.10.2015 r., 08.12.2015 r. sprawy przeciwko J. K. (1) , synowi J. i A. , ur. (...) w Ł. oskarżonemu o to, że: w okresie od sierpnia 2004 roku do 13 sierpnia 2014 roku w P. , woj. (
Czytaj więcej»

II W 150/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-10-17

Data publikacji: 2018-03-29

trafność 100%

Sygn. akt II W 150/17 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 17 października 2017 roku Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Obwiniona H. P. mieszka w miejscowości P. nr 126. Jest ona właścicielką działki nr (...) . Północna część działki o nr (...) przylega do drogi publicznej, jest ogrodzona i zabudowana budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Po stronie zachodniej działki nr (...) znajduje się działka nr (...) , własności K. N. , która pozostaje w związku małżeńskim z M. N. . P
Czytaj więcej»

II W 555/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2018-03-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: Naruszenie innych przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
Sygn. akt II W 555/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Waldemar Krok Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 19.10.2017 r. sprawy A. B. syna P. i J. ur. (...) w D. obwinionego o to, że: w dniu 14 kwietnia 2017 roku około godz. 10:15 w miejscowości P. , gmina D. , woj. (...) na drodze gminnej, jadąc jako kierujący samochodem osobowym marki R. (...) o nr rej. (...) na wysokości swojej pose
Czytaj więcej»